Hội in Hà Nội
Đăng nhập  

Ban Lãnh đạo Hội
02/04/2019, 17:57 pm

 

CHỦ TỊCH

 

Ông: Nguyễn Đức Thanh

 Điện thoại: 0945285588

 

PHÓ CHỦ TỊCH - TỔNG THƯ KÝ

 

Ông: Bùi Doãn Nề

Điện thoại: 0913201205

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Ông: Nguyễn Quý Nghĩa

Điện thoại: 0983202229

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 Ông: Trần Đức Phượng

  Điện thoại: 0903455586

 

BAN THƯỜNG VỤ:

 

 1. Ông Nguyễn Đức Thanh: Chủ tịch Công ty TNHHMTV In Tiến Bộ

 2. Ông Bùi Doãn Nề: Chủ tịch Công ty CP In & DVTM Trường Đạt

 3. Ông Nguyễn Quý Nghĩa: Giám đốc Công ty CP In QN

 4. Ông Trần Đức Phượng: Giám đốc Công ty TNHH In & DVTM Phú Thịnh

 5. Ông Nguyễn Sỹ Nam: Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV In Quân đội 1

 6. Ông Đào Công Thức: Giám đốc Công ty TNHH In Đa Sắc

 7. Ông Trần Tuấn Sinh: Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ TM Sinh Thành

 

 In

MỚI CẬP NHẬT
Thông báo triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị thường niên năm 2019
Cán bộ Văn phòng Hội
Ban Lãnh đạo Hội
Quyết định thành lập Hội In Hà Nội
Điều lệ Hội In Hà Nội khóa IV
Quyết định thành lập Hội In Hà Nội
Kế hoạch tổ chức Hội thao năm 2018
Kế hoạch tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật
Danh sách Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội In Hà Nội khóa IV
Nghị quyết Đại hội Hội In Hà Nội lần thứ IV
Công ty TNHH một thành viên In Tiến Bộ gặp mặt CBCNV nhân dịp đầu xuân Mậu Tuất
Hội sách Xuân Hà Nội năm 2018

 
LIÊN KẾT WEB

«
»

HỘI IN HÀ NỘI
(Văn phòng: Công ty In Tiến bộ, 175 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội)
Điện thoại: (043)8232687; Email: vanphongphoiinhn@Gmail.com