Hội in Hà Nội
Ban Lãnh đạo Hội
02/04/2019, 17:57 pm                     In Trang

 

CHỦ TỊCH

 

 

Ông: Nguyễn Đức Thanh


 

PHÓ CHỦ TỊCH - TỔNG THƯ KÝ

 

Ông: Bùi Doãn Nề


PHÓ CHỦ TỊCH

 

Ông: Ngô Đại Đồng


PHÓ CHỦ TỊCH

 

 Ông: Trần Đức Phượng

 

 

BAN THƯỜNG VỤ:

 

 1. Ông Nguyễn Đức Thanh: Chủ tịch Công ty TNHHMTV In Tiến Bộ

 2. Ông Bùi Doãn Nề: Chủ tịch Công ty CP In & DVTM Trường Đạt

 3. Ông Ngô Đại Đồng: Chủ tịch Công ty CP In Công đoàn Việt Nam

 4. Ông Trần Đức Phượng: Giám đốc Công ty TNHH In & DVTM Phú Thịnh

 5. Ông Nguyễn Sỹ Nam: Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV In Quân đội 1

 6. Ông Trịnh Quốc Tuân: Chủ tịch Công ty TNHH MTV In Báo Nhân Dân Hà Nội

 7. Bà Vũ Thị Nga: Giám đốc Nhà In Bản Đồ, Bộ TNMT

 

HỘI IN HÀ NỘI
(Văn phòng: Công ty In Tiến bộ, 175 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội)
Điện thoại: (043)8232687; Email: vanphongphoiinhn@Gmail.com