Hội in Hà Nội
Ban Lãnh đạo Hội
02/04/2019, 17:57 pm                     In Trang

 

CHỦ TỊCH

 

Ông: Nguyễn Đức Thanh

 Điện thoại: 0945285588

 

PHÓ CHỦ TỊCH - TỔNG THƯ KÝ

 

Ông: Bùi Doãn Nề

Điện thoại: 0913201205

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Ông: Nguyễn Quý Nghĩa

Điện thoại: 0983202229

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 Ông: Trần Đức Phượng

  Điện thoại: 0903455586

 

BAN THƯỜNG VỤ:

 

 1. Ông Nguyễn Đức Thanh: Chủ tịch Công ty TNHHMTV In Tiến Bộ

 2. Ông Bùi Doãn Nề: Chủ tịch Công ty CP In & DVTM Trường Đạt

 3. Ông Nguyễn Quý Nghĩa: Giám đốc Công ty CP In QN

 4. Ông Trần Đức Phượng: Giám đốc Công ty TNHH In & DVTM Phú Thịnh

 5. Ông Nguyễn Sỹ Nam: Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV In Quân đội 1

 6. Ông Đào Công Thức: Giám đốc Công ty TNHH In Đa Sắc

 7. Ông Trần Tuấn Sinh: Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ TM Sinh Thành

 

HỘI IN HÀ NỘI
(Văn phòng: Công ty In Tiến bộ, 175 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội)
Điện thoại: (043)8232687; Email: vanphongphoiinhn@Gmail.com