Hội in Hà Nội
Đăng nhập  

Nghị quyết Đại hội Hội In Hà Nội lần thứ IV
24/09/2018, 10:26 am

 

NGHỊ QUYẾT

Đại hội Hội In Hà Nội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018 – 2023

 

 Đại hội Hội In Hà Nội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018-2023, họp ngày 29/8/2018 tại Hội trường Nhà khách Trung ương Đảng số 8 Chu Văn An, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội với sự tham gia của 115 đại biểu thuộc 80 hội viên tổ chức, cá nhân được triệu tập.

 

 

 Đại hội đã nghe và thảo luận Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội nhiệm kỳ 2012-2018 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018-2023, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hiệp hội khoá III; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm tra Hội khóa III; Báo cáo công tác tài chính của Hội và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

          I- Nhất trí những nội dung cơ bản về đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2012-2018 và những chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cơ bản giai đoạn 2018-2023 đã nêu trong Báo cáo do Ban Chấp hành Hội khóa III trình Đại hội. Đại hội đã nhất trí thông qua những nội dung cụ thể sau đây:

1- Kết quả đạt được:

- Đại hội nhất trí khẳng định trong nhiệm kỳ qua mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt do ảnh hưởng của suy thoái toàn cầu, song Hội In Hà Nội đã có nhiều cố gắng hoàn thành tốt một số chỉ tiêu cơ bản trong nhiệm kỳ. Những kết quả đó có ý nghĩa rất cơ bản cho những hoạt động của nhiệm kỳ (2018 - 2023).

- Trong nhiệm kỳ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành, bên cạnh những cố gắng của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ được Đại hội ghi nhận.

2- Hạn chế

 - Trong nhiệm kỳ lãnh đạo Hội In Hà Nội còn bộc lộ những yếu kém khuyết điểm trong tầm nhìn và năng lực tổ chức các hoạt động, đó là nguyên nhân làm hạn chế hiệu quả hoạt động của Hội In Hà Nội trong nhiệm kỳ qua, những yếu kém đó cần có những giải pháp để khắc phục ngay trong nhiệm kỳ (2018 - 2023).

II- Đại hội nhất trí thông qua phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ (2018-2023) và giao cho Ban Chấp hành Hội khóa IV, cụ thể hóa triển khai thực hiện một số mục tiêu sau đây:

1. Kiện toàn bộ máy làm việc nhiệm kỳ mới.

2. Tích cực chủ động trong tham gia xây dựng văn bản pháp luật. Từng bước đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có hướng giải quyết và có ưu đãi với các cơ sở in trên thành phố; kiến nghị với các cơ quan quản lý Nhà nước không để các cơ sở in thương mại, bao bì vào diện ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

3. Tích cực, chủ động trong việc phát triển hội viên cho tương xứng với số lượng cơ sở hoạt động ngành nghề in trên địa bàn thành phố Hà Nội.

4. Xây dựng các hội viên gắn kết trong khâu in ấn; gắn kết các nhà cung cấp vật tư, phụ tùng nguyên vật liệu với các nhà in bảo đảm lợi ích hài hòa giữa các bên.

5. Tăng cường phổ biến, cập nhật thông tin về pháp luật, chính sách, quản lý, khoa học kỹ thuật, công nghệ cho Hội viên. Tiếp tục cải tiến nâng cao chất lượng, nội dung trang Website của Hội In Hà Nội. Phát huy hơn nữa hiệu quả công cụ này trong thông tin.

6. Tích cực hơn nữa trong đối ngoại, hội nhập với Hội in Quảng Tây, Nam Ninh, Bắc Kinh Trung Quốc. Duy trì tổ chức tham gia các triển lãm hội chợ chuyên ngành cho các hội viên.

7. Chủ động, tích cực hơn nữa trong quan hệ với các cơ quan quản lý Nhà nước của thành phố Hà Nội để giải quyết công việc liên quan đến cộng đồng doanh nghiệp hoạt động in.

8. Tăng cường tổ chức các Hội thảo, tọa đàm, chuyên đề để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong lĩnh vực tổ chức sản xuất bảo đảm hiệu quả; thúc đẩy kêu gọi các nguồn tài trợ để hoạt động.

III- Đại hội thông qua kết quả bầu cử nhân sự Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội khóa IV, đánh giá cao quá trình chuẩn bị nhân sự cho khóa mới của Ban Chấp hành khóa III, với kết quả như sau:

- Đại hội biểu quyết 100% nhất trí công nhận và phê duyệt danh sách Ban Chấp hành Hội In Hà Nội khóa IV, nhiệm kỳ (2018-2023) gồm 19 ủy viên.

- Đại hội biểu quyết 100% nhất trí công nhận và phê duyệt danh sách Ban Kiểm tra gồm 03 ủy viên.

- Tại phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành khóa IV đã bầu Ban Thường vụ gồm 07 ủy viên; bầu ông Nguyễn Đức Thanh, Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên In Tiến Bộ giữ chức Chủ tịch Hội; các ông: Bùi Doãn Nề, Nguyễn Quý Nghĩa, Trần Đức Phượng giữ chức Phó Chủ tịch Hội; ông Đào Công Thức giữ chức Trưởng Ban Kiểm tra.

- Đại Hội nhất trí thông qua trong nhiệm kỳ căn cứ vào tình hình nhiệm vụ đặt ra giao Ban chấp hành Hội In Hà Nội khóa IV xem xét điều chỉnh số lượng Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy Ban Kiểm tra, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch cho phù hợp nhưng tối đa không quá 30% số hiện có.

- Đại hội nhất trí không sửa đổi bổ sung Điều lệ Hội và lấy Điều lệ Hội khóa III đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt tiếp tục làm Điều lệ Hội khóa IV. Trong quá trình thực hiện khi Nhà nước, thành phố có điều chỉnh bổ sung chủ trương, chính sách liên quan đến hội thì Ban Chấp hành sẽ xem xét điều chỉnh bổ sung cho phù hợp.

IV- Giao cho Ban Chấp hành khóa mới các công việc sau:

- Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành, các cơ quan quản lý nhà nước của thành phố Hà Nội để hoàn thiện báo cáo.

- Hoàn thiện các văn bản của Đại hội đã được biểu quyết thông qua trình cơ quan chức năng phê duyệt.

Đại hội kêu gọi các hội viên, các đơn vị trực thuộc Hội tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội; tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên chấp hành và thực hiện tốt Điều lệ Hội; tích cực tham gia các hoạt động chung của Hội góp phần xây dựng Hội In Thủ đô ngày càng vững mạnh và phát triển.

Nghị quyết được phổ biến đến toàn thể hội viên

 

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ TP. Hà Nội;

- Sở TT&TT TP. Hà Nội;

- Hiệp hội In Việt Nam;

- Các hội viên;

- Các đ/c UVBCH, Ban Kiểm tra;

- Lưu VP Hội.

T/M BAN CHẤP HÀNH

          CHỦ TỊCH

 

 

 

   Nguyễn Đức Thanh    


[Xem tài liệu gắn kèm]
 In

Bài cùng chủ đề:
Kế hoạch Hội thao năm 2019   -  27/09/2019
Thông báo triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị thường niên năm 2019   -  22/05/2019
Thông báo nộp hội phí năm 2019   -  13/02/2019
Thông báo gặp mặt hội viên nhân dịp đầu xuân Kỷ Hợi   -  13/02/2019
Thông báo phân công nhiệm vụ Ban Thường vụ Hội Khóa IV   -  07/02/2019
Điều lệ Hội In Hà Nội khóa IV   -  27/11/2018
Kế hoạch tổ chức Hội thao năm 2018   -  03/10/2018
Kế hoạch tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật   -  24/09/2018
Thông báo kết quả Đại hội Hội In Hà Nội lần thứ IV   -  24/09/2018
Tham quan triển lãm ngành in ấn bao bì năm 2018   -  18/03/2018
MỚI CẬP NHẬT
Thông báo triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị thường niên năm 2019
Cán bộ Văn phòng Hội
Ban Lãnh đạo Hội
Quyết định thành lập Hội In Hà Nội
Điều lệ Hội In Hà Nội khóa IV
Quyết định thành lập Hội In Hà Nội
Kế hoạch tổ chức Hội thao năm 2018
Kế hoạch tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật
Danh sách Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội In Hà Nội khóa IV
Nghị quyết Đại hội Hội In Hà Nội lần thứ IV
Công ty TNHH một thành viên In Tiến Bộ gặp mặt CBCNV nhân dịp đầu xuân Mậu Tuất
Hội sách Xuân Hà Nội năm 2018

 
LIÊN KẾT WEB

«
»

HỘI IN HÀ NỘI
(Văn phòng: Công ty In Tiến bộ, 175 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội)
Điện thoại: (043)8232687; Email: vanphongphoiinhn@Gmail.com