Hội in Hà Nội
Đăng nhập  

Thông báo triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị thường niên năm 2019
22/05/2019, 09:46 am

 Căn cứ Chương trình công tác của Hội In Hà Nội năm 2019 và Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Hội In Hà Nội khóa IV, Ban Chấp hành Hội triệu tập đại biểu tham dự hội nghị thường niên năm 2019, cụ thể như sau:
1. Thành phần đại biểu triệu tập dự hội nghị gồm:
- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội khóa IV
- Các đơn vị hội viên tổ chức (mỗi đơn vị cử 02 đại biểu); hội viên cá nhân (01 đại biểu)
- Thành viên các Ban tham mưu của Hội
- Đại biểu khách mời (có giấy mời riêng)
2. Thời gian, địa điểm:
- Thời gian: một buổi, bắt đầu từ 8h30’- 11h30’, ngày 30/5/2019
- Địa điểm: Hội trường Nhà khách Trung ương Đảng, số 8 Chu Văn An, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
3. Đăng ký danh sách:
Để làm công tác chuẩn bị và đón tiếp chu đáo đại biểu tham dự hội nghị đề nghị các đơn vị hội viên đăng ký danh sách số lượng đại biểu tham dự với Ban Tổ chức qua Văn phòng hội trước ngày 26/5/2019. Qua email truongitb@gmail.com hoặc qua điện thoại 0979017476.
Thông báo triệu tập này thay cho giấy mời dự hội nghị đối với các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành và các Hội viên.
Mọi chi tiết xin được liên hệ với đồng chí Đoàn Đắc Trưởng, Chánh Văn phòng Hội qua số điện thoại 0979017476.

Nơi nhận:
- Các đ/c ủy viên Ban Chấp hành Hội;
- Các hội viên tổ chức, cá nhân, nhà tài trợ;
- Thành viên Ban Tổ chức và các Ban của Hội;
- Lưu VPH.
T/M BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH

 

 

Nguyễn Đức Thanh

 

 In

Bài cùng chủ đề:
Kế hoạch Hội thao năm 2019   -  27/09/2019
Thông báo nộp hội phí năm 2019   -  13/02/2019
Thông báo gặp mặt hội viên nhân dịp đầu xuân Kỷ Hợi   -  13/02/2019
Thông báo phân công nhiệm vụ Ban Thường vụ Hội Khóa IV   -  07/02/2019
Điều lệ Hội In Hà Nội khóa IV   -  27/11/2018
Kế hoạch tổ chức Hội thao năm 2018   -  03/10/2018
Kế hoạch tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật   -  24/09/2018
Nghị quyết Đại hội Hội In Hà Nội lần thứ IV   -  24/09/2018
Thông báo kết quả Đại hội Hội In Hà Nội lần thứ IV   -  24/09/2018
Tham quan triển lãm ngành in ấn bao bì năm 2018   -  18/03/2018
MỚI CẬP NHẬT
Thông báo triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị thường niên năm 2019
Cán bộ Văn phòng Hội
Ban Lãnh đạo Hội
Quyết định thành lập Hội In Hà Nội
Điều lệ Hội In Hà Nội khóa IV
Quyết định thành lập Hội In Hà Nội
Kế hoạch tổ chức Hội thao năm 2018
Kế hoạch tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật
Danh sách Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội In Hà Nội khóa IV
Nghị quyết Đại hội Hội In Hà Nội lần thứ IV
Công ty TNHH một thành viên In Tiến Bộ gặp mặt CBCNV nhân dịp đầu xuân Mậu Tuất
Hội sách Xuân Hà Nội năm 2018

 
LIÊN KẾT WEB

«
»

HỘI IN HÀ NỘI
(Văn phòng: Công ty In Tiến bộ, 175 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội)
Điện thoại: (043)8232687; Email: vanphongphoiinhn@Gmail.com