Hội in Hà Nội
Đăng nhập  

Thông báo kết quả Đại hội Hội In Hà Nội lần thứ IV
24/09/2018, 10:08 am

Được sự đồng ý của các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội cho phép Hội In Hà Nội tiến hành tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018-2023.  Ngày 29/8/2018, tại Hội trường Nhà khách Trung ương Đảng số 8 Chu Văn An, quận Ba Đình, Hội In Hà Nội đã tiến hành tổ chức Đại hội toàn thể lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018-2023.Tham dự đại hội có các ông, bà: Vũ Khắc Liên, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin; Nguyễn Đình Nhã, nguyên Cục trưởng Cục Xuất bản; Nguyễn Kiểm, nguyên Cục trưởng Cục Xuất bản; Chu Văn Hòa, Cục trưởng Cục Xuất bản – In và phát hành sách Việt Nam; Nguyễn Nguyên, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý báo chí, xuất bản – Ban Tuyên Giáo Trung ương; Nguyễn Xuân Thịnh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội In Việt Nam; Trần Bình Trọng, Nguyễn Văn Tâm, Phó Chủ tịch Hiệp hội In Việt Nam; Phạm Thị Bích Ngọc, Phó Trưởng phòng quản lý báo chí, xuất bản Sở Thông tin & Truyền thông thành phố Hà Nội; đại diện lãnh đạo Hiệp hội In nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào; Hội xuất bản Việt Nam; Hiệp hội doanh nghiệp Hàng Không; Hội Tin học Hà Nội; đại diện một số doanh nghiệp In khu vực Trung du miền Núi phía Bắc, Bắc miền Trung và 115 đại biểu thuộc hội viên tổ chức, hội viên cá nhân.

 1. Đại hội đã nhất trí thông qua các văn kiện trình Đại hội gồm:

          - Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ III của Hội và phương hướng hoạt động của Hội nhiệm kỳ IV

          - Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành khóa III

          - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm tra Hội khóa III

          - Báo cáo sửa đổi bổ sung Điều lệ Hội

          - Báo cáo công tác tài chính khóa III

          2. Bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra khóa IV

          Căn cứ Đề án nhân sự do Ban Chấp hành khóa III chuẩn bị giới thiệu, Đại hội đã sáng suốt lựa chọn và bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra khóa IV, cụ thể như sau:

          - Ban Chấp hành khóa IV: 19 người

          - Ban Thường vụ: 07 người

+ Chức danh Chủ tịch Hội: 01 người

+ Phó Chủ tịch Hội: 03 người

          - Ban Kiểm tra: 03 người

          Danh sách cụ thể như sau:

* BAN CHẤP HÀNH: 19

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Bùi Doãn Nề

Chủ tịch Công ty CP DVTM & In Trường Đạt

2

Nguyễn Quý Nghĩa

Giám đốc Công ty CP In  KHCN mới QN

3

Nguyễn Xuân Thịnh

Phó Chủ tịch kiêm TTK Hiệp hội In VN

4

Trịnh Quốc Tuân

Chủ tịch Công ty TNHH MTV In Báo Nhân dân Hà Nội

5

Trần Văn Sơn

Hiệu trưởng Trường CĐCN In

6

Nguyễn Tiến Vinh

Phó Tổng Giám đốc TCT Giấy VN

7

Nguyễn Sỹ Nam

Giám đốc Công ty TNHH một thành viên In Quân đội 1

8

Ngô Mạnh Hùng

 Tổng Giám đốc Công ty CP DVVT & In Bưu điện

9

Trần Tuấn Sinh

Giám đốc Công ty TNHH Thương mại & DV Sinh Thành

10

Trần Đức Phượng

Chủ tịch - Giám đốc Công ty TNHH In & DVTM Phú Thịnh

11

Đào Công Thức

Giám đốc Công ty TNHH In ấn Đa Sắc

12

Nguyễn Đức Thanh

Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên In Tiến Bộ

13

Phạm Hồng Chung

Giám đốc chi nhánh Công ty TNHH TOYO INK VN

14

Ngô Đại Đồng

Chủ tịch Công ty CP In Công đoàn

15

Tạ Văn Trọng

Giám đốc Nhà máy In Bộ Tổng Tham mưu

16

Vũ Tuấn Ngọc

Chủ tịch Công ty TNHHMTV In Tạp chí Cộng sản

17

Hoàng Tuấn Minh

Giám đốc Công ty TNHHMTV In & TM TTXVN

18

Nguyễn Trọng Nghĩa

Chủ tịch Công ty TNHHMTV In Báo Hà Nội mới

19

Đoàn Đắc Trưởng

Chánh Văn phòng Hội In Hà Nội

 

 

* BAN THƯỜNG VỤ: 07

TT

Họ và tên

Chức vụ và đơn vị công tác

1

Bùi Doãn Nề

Chủ tịch Công ty CP DVTM & In Trường Đạt

2

Nguyễn Quý Nghĩa

Giám đốc Công ty CP In  KHCN mới QN

3

Nguyễn Đức Thanh

Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên In Tiến Bộ

4

Trần Đức Phượng

Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH In & DV Thương mại Phú Thịnh

5

Đào Công Thức

Giám đốc Công ty TNHH In ấn Đa Sắc

6

Nguyễn Sỹ Nam

Giám đốc Công ty TNHH một thành viên In Quân đội 1

7

Trần Tuấn Sinh

Giám đốc Công ty TNHH Sinh Thành

* CHỦ TỊCH HỘI: 01

- Ông Nguyễn Đức Thanh, Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên In Tiến Bộ

* PHÓ CHỦ TỊCH HỘI: 03

- Ông  Bùi Doãn Nề: Chủ tịch Công ty CP DVTM & In Trường Đạt

- Ông Nguyễn Quý Nghĩa: Giám đốc Công ty CP In Khoa học CN mới QN

- Ông Trần Đức Phượng: Chủ tịch - Giám đốc Công ty TNHH In & DVTM Phú Thịnh

* BAN KIỂM TRA: 03

- Ông Đào Công Thức: Giám đốc Công ty TNHH In ấn Đa Sắc:Trưởng ban

- Bà Vũ Thị Nga: Giám đốc Nhà In Bản Đồ: Ủy viên

- Ông Ngô Mạnh Hùng: TGĐ Cty CP In & DVVT Bưu điện: Ủy viên

3. Đại hội vinh dự được đón tiếp đại diện lãnh đạo Cục Xuất bản – In  và phát hành sách Việt Nam, Hiệp hội In Việt Nam. Tại Đại hội ông Chu Văn Hòa, Cục trưởng Cục Xuất bản – In và phát hành sách Việt Nam và ông Nguyễn Xuân Thịnh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội In Việt Nam phát biểu chia sẻ cùng với các đại biểu tham dự Đại hội.

4. Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội Hội In Hà Nội khóa IV, nhiệm kỳ 2018-2023 với các nội dung chính sau đây:

1- Kiện toàn bộ máy làm việc nhiệm kỳ mới.

2- Tích cực chủ động tham gia xây dựng văn bản pháp luật. Từng bước đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có hướng giải quyết và có ưu đãi với các cơ sở in trên thành phố; kiến nghị với các cơ quan quản lý Nhà nước không để các cơ sở in thương mại, bao bì vào diện ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

3- Tích cực, chủ động trong việc phát triển hội viên cho tương xứng với số lượng cơ sở hoạt động ngành nghề in trên địa bàn thành phố Hà Nội.

4- Tạo cơ hội để các hội viên gắn kết hợp tác trong khâu in ấn; gắn kết các nhà cung cấp vật tư, phụ tùng nguyên vật liệu với các nhà in bảo đảm lợi ích hài hòa giữa các bên.

5- Tăng cường phổ biến, cập nhật thông tin về pháp luật, chính sách, quản lý, khoa học kỹ thuật, công nghệ cho Hội viên. Tiếp tục cải tiến nâng cao chất lượng, nội dung trang Website của Hội In Hà Nội. Phát huy hơn nữa hiệu quả công cụ này trong thông tin.

6- Tích cực hơn nữa trong đối ngoại, hội nhập với Hội in Quảng Tây, Nam Ninh, Bắc Kinh Trung Quốc. Duy trì tổ chức tham gia các triển lãm hội chợ chuyên ngành cho các hội viên.

7- Chủ động, tích cực hơn nữa trong quan hệ với các cơ quan quản lý Nhà nước của thành phố Hà Nội để giải quyết công việc liên quan đến cộng đồng doanh nghiệp hoạt động in.

8- Tăng cường tổ chức các Hội thảo, tọa đàm, chuyên đề để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong lĩnh vực tổ chức sản xuất bảo đảm hiệu quả; thúc đẩy kêu gọi các nguồn tài trợ để hoạt động.

9- Trong nhiệm kỳ hoạt động căn cứ vào tình hình nhiệm vụ đặt ra giao Ban chấp hành Hội In Hà Nội khóa IV xem xét điều chỉnh số lượng Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy Ban Kiểm tra, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch cho phù hợp nhưng tối đa không quá 30% số hiện có.

10- Về Điều lệ Hội khóa IV: Đại hội nhất trí không sửa đổi bổ sung Điều lệ Hội và lấy Điều lệ Hội khóa III đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt tiếp tục làm Điều lệ Hội khóa IV. Trong quá trình thực hiện khi Nhà nước, thành phố có điều chỉnh bổ sung chủ trương, chính sách liên quan đến hội thì Ban Chấp hành sẽ xem xét điều chỉnh bổ sung cho phù hợp.

Thông báo này được phổ biến đến toàn thể cán bộ, hội viên trong toàn Hội In Hà Nội được biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ, Sở TT&TT TP. Hà Nội;

- Hiệp hội In Việt Nam;

- Các hội viên;

- Các đ/c UVBCH, Ban Kiểm tra;

- Lưu VP Hội.  

T/M BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Đức Thanh


[Xem tài liệu gắn kèm]
 In

Bài cùng chủ đề:
Kế hoạch Hội thao năm 2019   -  27/09/2019
Thông báo triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị thường niên năm 2019   -  22/05/2019
Thông báo nộp hội phí năm 2019   -  13/02/2019
Thông báo gặp mặt hội viên nhân dịp đầu xuân Kỷ Hợi   -  13/02/2019
Thông báo phân công nhiệm vụ Ban Thường vụ Hội Khóa IV   -  07/02/2019
Điều lệ Hội In Hà Nội khóa IV   -  27/11/2018
Kế hoạch tổ chức Hội thao năm 2018   -  03/10/2018
Kế hoạch tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật   -  24/09/2018
Nghị quyết Đại hội Hội In Hà Nội lần thứ IV   -  24/09/2018
Tham quan triển lãm ngành in ấn bao bì năm 2018   -  18/03/2018
MỚI CẬP NHẬT
Thông báo triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị thường niên năm 2019
Cán bộ Văn phòng Hội
Ban Lãnh đạo Hội
Quyết định thành lập Hội In Hà Nội
Điều lệ Hội In Hà Nội khóa IV
Quyết định thành lập Hội In Hà Nội
Kế hoạch tổ chức Hội thao năm 2018
Kế hoạch tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật
Danh sách Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội In Hà Nội khóa IV
Nghị quyết Đại hội Hội In Hà Nội lần thứ IV
Công ty TNHH một thành viên In Tiến Bộ gặp mặt CBCNV nhân dịp đầu xuân Mậu Tuất
Hội sách Xuân Hà Nội năm 2018

 
LIÊN KẾT WEB

«
»

HỘI IN HÀ NỘI
(Văn phòng: Công ty In Tiến bộ, 175 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội)
Điện thoại: (043)8232687; Email: vanphongphoiinhn@Gmail.com