Hội in Hà Nội
Đăng nhập  

BỘ MÁY TỔ CHỨC CỦA HỘI
15/04/2017, 22:03 pm

 1. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội In Hà Nội là Đại hội ( Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội bất thường). Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội bất thường được tổ chức dưới hình thức Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu. Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu chỉ được tổ chức khi có trên ½ (một phần hai ) số hội viên chính thức hoặc có trên ½ ( một phần hai ) số đại biểu chính thức được mời có mặt. Nhiệm kỳ Đại hội của Hội là 05 năm kể từ ngày kết thúc Đại hội nhiệm kỳ trước. Hội nghị thường niên gồm: Hội nghị toàn thể, Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng.

2. Ban Chấp hành Hội.

3. Ban Thường vụ Hội.

4. Ban kiểm tra Hội.

5. Các tổ chức thuộc Hội.

a) Văn phòng Hội.

b) Các ban chuyên môn của Hội.

c) Các tổ chức trực thuộc khác.

6. Lãnh đạo của Hội bao gồm:

a) Chủ tịch Hội.

b) Các Phó Chủ tịch Hội.

c) Tổng Thư ký Hội.

d) Các ủy viên Ban Chấp hành và ủy viên Ban Thường vụ Hội.

đ) Thủ trưởng các tổ chức, ban chuyên môn giúp việc của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Hội.

 

 In

MỚI CẬP NHẬT
Thông báo triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị thường niên năm 2019
Cán bộ Văn phòng Hội
Ban Lãnh đạo Hội
Quyết định thành lập Hội In Hà Nội
Điều lệ Hội In Hà Nội khóa IV
Quyết định thành lập Hội In Hà Nội
Kế hoạch tổ chức Hội thao năm 2018
Kế hoạch tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật
Danh sách Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội In Hà Nội khóa IV
Nghị quyết Đại hội Hội In Hà Nội lần thứ IV
Công ty TNHH một thành viên In Tiến Bộ gặp mặt CBCNV nhân dịp đầu xuân Mậu Tuất
Hội sách Xuân Hà Nội năm 2018

 
LIÊN KẾT WEB

«
»

HỘI IN HÀ NỘI
(Văn phòng: Công ty In Tiến bộ, 175 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội)
Điện thoại: (043)8232687; Email: vanphongphoiinhn@Gmail.com