Hội in Hà Nội
Đăng nhập  

 BAN KIỂM TRA HỘI KHÓA V, NHIỆM KỲ 2023-2028
 13/03/2024, 16:00 pm

1. Ông Trịnh Quốc Tuân: Trưởng Ban

2. Bà Đỗ Thị Tường Oanh: Ủy viên

3. Ông Lê Đức Lâm: Ủy...


 Ban Kiểm tra Hội In Hà Nội khóa IV
 07/02/2019, 10:49 am

 Ban Kiểm tra Hội In Hà Nội khóa IV

1. Ông Đào Công Thức

2. Ông Ngô Mạnh Hùng

3. Bà Vũ Thị...


MỚI CẬP NHẬT
BAN THƯỜNG VỤ HỘI KHÓA V
BAN KIỂM TRA HỘI KHÓA V, NHIỆM KỲ 2023-2028
BAN CHẤP HÀNH HỘI IN HÀ NỘI KHÓA V (NHIỆM KỲ 2023-2028)
Thông báo triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị thường niên năm 2019
Cán bộ Văn phòng Hội
Ban Lãnh đạo Hội
Quyết định thành lập Hội In Hà Nội
Điều lệ Hội In Hà Nội khóa IV
Quyết định thành lập Hội In Hà Nội
Kế hoạch tổ chức Hội thao năm 2018
Kế hoạch tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật
Danh sách Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội In Hà Nội khóa IV

 
LIÊN KẾT WEB

«
»

HỘI IN HÀ NỘI
(Văn phòng: Công ty In Tiến bộ, 175 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội)
Điện thoại: (043)8232687; Email: vanphongphoiinhn@Gmail.com